Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis De Maecht van Ghent

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 82753   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/82753

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 4-5. Zoals op gevelstenen vermeld staat "Vry Huys Vry Erve" vanouds genaamd "De Maecht van Ghent". Diephuis van vier trav. en drie bouwl. met kelderverd., onder zadeldak (pannen), gedateerd 1671 op gevelsteen en hersteld in 1932 n.o.v. architect Fr. Van Hove Sr. Met uitzondering van de gevelstenen op de tweede bouwl. en de geveltop, en gedeelten van de penanten en hoekstenen op de boAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis De Maecht van Ghent

Korenmarkt 5-6 (Gent)
Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen met kelderverdieping en verankerde bakstenen trapgevel, onder zadeldak, gedateerd 1671 op gevelsteen en hersteld in 1932 naar ontwerp van architect Fr. Van Hove Sr.