Beschermd monument

Hoeve Hof Ter Kalken

Beschermd monument van 18-07-1980 tot heden
ID: 828   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/828

Besluiten

Hof ter Kalken en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-1980  ID: 1437

Beschrijving

Deze bescherming betreft de hoeve Hof Ter Kalken met inbegrip van de bestanddelen en het erf (gehele perceel).


Waarden

Het Hof ter Kalken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pachthof Hof ter Kalken

Boven Vrijlegem 48 (Asse)
Voormalig pachthof van de abdij van Affligem. Monumentaal, semi-gesloten hoevecomplex met huidig gebouwenbestand voornamelijk opklimmend tot de 18de eeuw en omgeven door akkers en weiland.