Beschermd monument

Stationsgebouw Dendermonde

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden
ID: 8281   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8281

Besluiten

Industrieel erfgoed met cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4158

Beschrijving

De bescherming omvat het voormalige stationsgebouw van Dendermonde, gebouwd door de Staatsspoorwegen.Waarden

De geselecteerde items industrieel erfgoed situeren zich zowel in een landelijk als verstedelijkt gebied. Het zijn gave voorbeelden en/of relevante getuigenissen van de kleinschalige ambachtelijke private industriële activiteit uitgeoefend in de nabijheid van het woonhuis evenals van de grootschalige industrie gerealiseerd door belangrijke nijveraars. Vooral te Baasrode treft men gediversifieerd industrieel erfgoed aan dat gerelateerd was aan zijn historisch belangwekkende scheepsnijverheid evenals voorbeelden van landelijke ambachtelijke industriële activiteit. In dezelfde gemeente rest een uitzonderlijk grootschalig project van een door een 'verlichte' industrieel aangelegde wijk met woningen zowel voor de directeur als voor het personeel en met voorzieningen voor ontspanning.
Het geselecteerd industrieel patrimonium vertoont voldoende intrinsieke kwaliteiten met betrekking tot de industrieel-archeologische, (architectuur- en cultuur-) historische en/of sociaal-culturele waarde. Het zijn representatieve en veelal zeldzame voorbeelden van de kenmerkende industriële architectuur waarbij de typologie naar de functie verwijst en meestal met behouden installatie, werktuigen of gereedschap. Het betreft in hoofdzaak 19de- en 20ste-eeuwse relicten die getuigen van de ontwikkelingen en vernieuwingen op economisch en technologisch vlak (mechanisering, elektrificatie). Ook illustratieve materiële getuigen van de evolutie van de infrastructuur voor vervoer over waterlopen en per spoor komen aan bod.

Voormalig stationsgebouw Staatsspoorwegen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als één van de oudste stationsgebouwen van het gewest, in 1849 opgetrokken in de streng neoclassicistische stijl die toen door de Staatsspoorwegen werd gehuldigd en gewijzigd circa 1928-29. Het werd naar alle waarschijnlijkheid ontworpen door architect Auguste Payen (1801-1877), dit naar analogie met de stations van onder andere Wetteren en Brugge (later verplaatst naar Ronse). Het is een materiële illustratie van één van de mogelijke stijlvormen die rond 1850 voor het optrekken van stedelijke stations werd gebruikt. Het is een materiële getuige voor het belang van Dendermonde als knooppunt van spoorwegen.

industrieel-archeologische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als één van de oudste stationsgebouwen van het gewest, in 1849 opgetrokken in de streng neoclassicistische stijl die toen door de Staatsspoorwegen werd gehuldigd en gewijzigd circa 1928-29. Het werd naar alle waarschijnlijkheid ontworpen door architect Auguste Payen (1801-1877), dit naar analogie met de stations van onder andere Wetteren en Brugge (later verplaatst naar Ronse). Het is een materiële illustratie van één van de mogelijke stijlvormen die rond 1850 voor het optrekken van stedelijke stations werd gebruikt. Het is een materiële getuige voor het belang van Dendermonde als knooppunt van spoorwegen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oud station Dendermonde

Statieplein 2 (Dendermonde)
Het eerste houten stationsgebouw te Dendermonde van 1837 werd in 1849 door een streng classicistisch gebouw vervangen, vermoedelijk naar ontwerp van architect Auguste Payen (het toont trouwens een sterke verwantschap met het stationsgebouw te Wetteren dat door bovengemelde architect werd ontworpen).