Vredegerecht

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo
Deelgemeente Eeklo
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 21 (Eeklo)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43005/116.1
  • OO003000

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Vredegerecht

Stationsstraat 21, Eeklo (Oost-Vlaanderen)

Opvallend kleurrijk bakstenen gebouw bij het begin van de Stationsstraat, opgericht door de stad tussen 1895 en 1899 als vredegerecht. Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 30.04.2004.

Beschrijving

Het vredegerecht is beschermd als monument.

Waarden

Vredegerecht is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het gebouw van het vredegerecht is illustratief voor een gebouw met openbare functie opgetrokken tussen 1895 en 1899 in een voor die tijd representatieve neogotische baksteenarchitectuur. Het ontwerp van de Gentse architect Henri Vaerwyck, gekend als neorenaissancebouwmeester, en de Eeklose stadsarchitect Frans Van Wassenhove, ontwerper van vooral neogotische bouwwerken, getuigt van een talentvolle samenwerking tussen beide architecten. Het kwaliteitsvol gebouw is belangrijk als getuige van hun architecturaal oeuvre. Het is een gaaf bewaarde constructie met een opmerkelijke polychrome geveldecoratie door het gevarieerd en subtiel materiaalgebruik. Vooral het speelse klokkentorentje en de gesmeed ijzeren bekroningen, gevelankers en het balkon getuigen van een kwalitatieve ambachtelijke uitvoering en kunstzin. Het gebruik in de constructie van troggewelven op ijzeren liggers op de bovenverdieping verwijst naar het industrieel tijdperk en de nieuwe verworvenheden ervan.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.