Beschermd monument

Herenhuis De Rycke

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden

ID: 8297   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8297

Besluiten

Landelijke architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4162

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het voormalig huis De Rycke met inbegrip van de bijgebouwen, het bijhorend erf met tuin, boomgaard, toegangshek, gekasseide oprit en binnenkoer met ijzeren afsluiting.Waarden

Het voormalig huis De Rycke met inbegrip van de bijgebouwen, het bijhorend erf met tuin, boomgaard, toegangshek, gekasseide oprit en binnenkoer met ijzeren afsluiting, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde:
Het vroeg 19de-eeuwse herenhuis, teruggaand op een ouder huis minstens uit de tweede helft van de 18de eeuw, met 1816 gedateerd bijgebouwen verder uitgebreid in de tweede helft van 19de eeuw, vormt, als woning van groothandelaars aan de vroegere loskaai van de Schelde bij het Appels Veer, een zeldzame en relevante historische getuigenis van de vroegere handelsactiviteit in relatie met het scheepvaartverkeer op de Schelde. De vroegere winkelruimte in de uitbouw aan de straatzijde en de overwelfde kelders, die als opslagplaats gebruikt waren, visualiseren de vroegere functie als handelshuis. Typerend is de door een omlijsting geaccentueerde deur met fraai getraceerd bovenlicht.
Het interieur getuigt vooral van de 19de-eeuwse burgerlijke wooncultuur terwijl sommige aspecten ouder van oorsprong zijn zoals een 18de-eeuwse schouwboezem. Elementen zoals de stucornamentiek en authentieke rode vierkante tegelvloer in de grote opkamer met salonallure, de paneeldeuren aan hengsels, de marmeren schouwmantels, het alkoof op een slaapkamer, zijn betekenisvolle integrerende delen van het burgerhuis.
De bijgebouwen zijn met het als hoofdgebouw opgevat herenhuis verenigd tot een fraai U-vormig geheel onder pannen bedaking. De oorspronkelijke functies van schuur, paardenstallen en bakhuis zijn mede door de nog aanwezige uitrusting identificeerbaar. Het sierlijk ijzeren hekwerk van de toegang en de afsluiting van de binnenkoer evenals de gekasseide oprit en binnenplaats, samen met de siertuin en boomgaard, vormen een onafscheidbaar deel van dit landelijk complex.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis De Rycke

Hoofdstraat 175 (Dendermonde)
De herenwoning De Rycke ligt naast één van de oudste Scheldeveren en aan een historisch oude verbindingsweg binnen de regio Dendermonde.