Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden
ID: 8298   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8298

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

Deze bescherming betreft de gehele Sint-Jan-Baptistkerk (gebouw).Waarden

De kerk van Sint-Jan-Baptist is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Afsneedorp zonder nummer (Gent)
Zeer schilderachtig gelegen plattelandskerkje aan de linker Leie-oever met gedeeltelijk ommuurd kerkhof en omringende beplanting. Eerste vermelding van een kerk in 939 doch vermoedelijk nog vroeger opklimmend. Romaanse kern uit eind 12de eeuw in de vorm van een Latijns kruis met kruisingstoren.