Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met eenvoudige lijstgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
82998
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/82998

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenvoudige lijstgevel van 1893. Rode baksteenbouw afgelijnd door eenvoudige kroonlijst op klossen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis van 1893

Rogierlaan 13 (Blankenberge)
Eenvoudige lijstgevel van 1893. Rode baksteenbouw afgelijnd door eenvoudige kroonlijst op klossen.