Beschermd monument

Parochiekerk van de Heilige Kerst of Sint-Salvator

Beschermd monument van 29-11-1943 tot heden

ID: 8301   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8301

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 29-11-1943  ID: 97

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Sint-Salvatorkerk in het geheel (gebouw).Waarden

De Heilige Kerstkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk van de Heilige Kerst of Sint-Salvator

Sleepstraat zonder nummer (Gent)
In 1550 opbouw van een nieuwe kerk in laatgotische stijl onder meer met subsidies van Keizer Karel. In 1810-1812 werd een nieuwe voorgevel in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect P.J. de Broe voor de laatgotische kerk, die naar men vermoed onafgewerkt gebleven was, gebouwd.