Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel Excelsior

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
83015
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83015

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd "Excelsior" en "In de kleine winst" volgens opschrift van uithangborden. Benamingen respectievelijk verwijzend naar de voormalige hotel- en huidige winkelfunctie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel Excelsior

Grote Markt 39 (Ieper)
Zogenaamd "Excelsior" en "In de kleine winst" volgens opschrift van uithangborden. Benamingen respectievelijk verwijzend naar de voormalige hotel- en huidige winkelfunctie.