Groot Kanon

Beschermd monument van 29-11-1943 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Grootkanonplein
Locatie Grootkanonplein zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1050.1
  • 4.01/44021/137.1
  • OO001309

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Groot Kanon

Grootkanonplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het Groot Kanon, ook bekend of vermeld onder de naam Grote of Dulle Griet en Rode Duivel, is een volledig gesmeed kanon bestaande uit een loop en een kamer van gesmede banden.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft het Groot Kanon of de Dulle Griet.

Waarden

De Dulle Griet is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.