Beschermd monument

Groot Kanon

Beschermd monument van 29-11-1943 tot heden
ID: 8308   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8308

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 29-11-1943  ID: 97

Beschrijving

Deze bescherming betreft het Groot Kanon of de Dulle Griet.Waarden

De Dulle Griet is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Groot Kanon

Grootkanonplein zonder nummer (Gent)
Het Groot Kanon, ook bekend of vermeld onder de naam Grote of Dulle Griet en Rode Duivel, is een volledig gesmeed kanon bestaande uit een loop en een kamer van gesmede banden.