Beschermd monument

Gemeentehuis Baasrode

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden
ID: 8311   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8311

Besluiten

Burgerlijke architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4161

Beschrijving

De bescherming omvat het voormalig gemeentehuis van Baasrode.


Waarden

De voor bescherming geselecteerde burgerlijke architectuur uit het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed van de stad Dendermonde en deelgemeenten bestrijkt een zo ruim mogelijke typologische diversiteit die zowel betrekking heeft op privéwoningen als op openbare en overheidsgebouwen, binnen stedelijke én landelijke context. Zo komen op het vlak van woningbouw verschillende huizentypes en woonvormen aan bod gaande van kasteel, landhuis, villa, herenhuis, burgerwoning tot kwalitatieve volkshuisvesting binnen een arbeiderswijk en tuinwijkhuizen in seriebouw. Deze selectie vertoont sterke intrinsieke kwaliteiten op historisch, artistiek, wetenschappelijk en/of sociaal-cultureel vlak en qua authenticiteit, gaafheid, ouderdom, representativiteit en/of zeldzaamheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden. Het merendeel van de voorgestelde privéwoningen zijn niet enkel architectuurhistorisch of artistiek belangwekkend doch tevens cultuurhistorisch betekenisvol. Mede door hun prestigieus karakter veruitwendigen zij de maatschappelijke positie en financiële draagkracht van de meest prominente en/of kapitaalkrachtige burgers die gedurende een specifieke periode de samenleving hebben beïnvloed. Andere bezitten een bijkomende waarde doordat zij een zeldzame rest vormen van een oudere historische woonsite. Door de aanwezigheid van hun kenmerkende oorspronkelijke aanhorigheden, zoals bijgebouwen, tuin of park met aanleg, tuinornamentiek, omheining en poort of hekwerk, vormen de geselecteerde items entiteiten, die in al hun componenten exemplarisch zijn en een uitzonderlijk karakter bezitten voor de regio. Tot dergelijk bijgaand landschappelijk kader behoren veelal één of meerdere opvallende bomen tot een uitgebreid bomenbestand, met een (natuur)wetenschappelijke waarde die tevens het historisch karakter van de woonsite opvallend visualiseren. De voorgestelde monumenten zijn overwegend in of nabij de dorpskern of aan belangrijke invalswegen gesitueerd, waar hun ruimtelijk structurerende waarde binnen het actueel stads- of dorpsweefsel hun betekenis als historische getuigenis voor de samenleving vergroot. Dit aspect geldt evenzeer voor de verschillende soorten overheidsgebouwen die tevens het oeuvre van vooraanstaande architecten vertegenwoordigen. Binnen de specifieke Dendermondse context, waarbij de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog grotendeels werd vernield, zijn de geselecteerde items uitzonderlijke materiële getuigen van het vooroorlogse bouwkundig patrimonium.

Voormalig gemeentehuis van Baasrode is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Het voormalig gemeentehuis is een zeer representatief en stijlvol voorbeeld van een typologisch als herenhuis uitgewerkt gemeentehuis naar ontwerp van bouwkundige J.B. Saeys. Het werd gerealiseerd in een kenmerkende neoclassicistische architectuur van circa 1860 met bepleisterde voorgevel en beraapte zij- en achtergevels, vensters met afgeronde hoeken met fraai uitgewerkt schrijnwerk, dubbelhuisindeling met onder meer een fraaie Engelse trap én getuigt van architecturaal vakmanschap. Het gebouw is gesitueerd in een historisch belangrijke straat en is samen met de aanpalende neoclassicistische pastorie en voormalige directeurswoning in baksteenbouw beeldbepalend voor de straat en de omgeving. Daarenboven is het gebouw door de architectuur en inplanting zeer herkenbaar en getuigt het samen met de aanpalende gebouwen van het aanzien dat de politieke en kerkelijke overheid genoot in een kleine dorpsgemeenschap.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis Baasrode

Sint-Ursmarusstraat 100 (Dendermonde)
Circa 1860 gerealiseerd naar ontwerp van bouwkundige J. Saeys. Het gemeentehuis grenst aan de straat. De noordelijke zijgevel paalt deels aan de meer naar achter gelegen pastorie; de zuidelijke zijgevel grenst deels aan de voormalige onderwijzerswoning van de vroegere gemeenteschool.