Vastgesteld bouwkundig erfgoed

R.T.T.-gebouw

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
83110
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83110

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig R.T.T.-gebouw daterend van 1932, thans herberg zogenaamd "De telegraaf", zie opschrift van uithangbord. Eclectisch huis gedomineerd door stijlelementen ontleend aan de lokale renaissancestijl.Aanduiding van

Is de vaststelling van

R.T.T.-gebouw

Stationsstraat 14 (Ieper)
Voormalig R.T.T.-gebouw daterend van 1932, thans herberg zogenaamd "De telegraaf", zie opschrift van uithangbord. Eclectisch huis gedomineerd door stijlelementen ontleend aan de lokale renaissancestijl.