Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopbouwhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 83116   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83116

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 2. Wederopbouwhoeve n.o.v. architect M. Dujardin (Komen) naar verluidt herbouwd in 1924; gr.m. teruggaand op de regionale hoevebouw cf., opstelling: L-vormig met wagenhuis, schuur, koestal, varkensstal, melk- en voorraadkamer, paardestal, privaat en woonhuis; voorliggend erf met bewaarde bakstenen stoep onder afdak op houten pijler; tabaksast en - stelling resp. ten N.W. en N.O.: aanplantingAanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopbouwhoeve

Kleine Ieperstraat 2 (Zonnebeke)
Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architect M. Dujardin (Komen) naar verluidt herbouwd in 1924; grosso modo teruggaand op de regionale hoevebouw.