Beschermd monument

Kazerne Hoofdwacht, later Handelsbeurs

Beschermd monument van 29-11-1943 tot heden
ID: 8312   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8312

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 29-11-1943  ID: 97

Beschrijving

Deze bescherming betreft het gehele gebouw van de huidige Handelsbeurs, voormalig kazernegebouw voor de keizerlijke wachttroepen.


Waarden

De Handelsbeurs is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kazerne Hoofdwacht, later Handelsbeurs

Kouter 29 (Gent)
Eertijds bestemd voor het onderbrengen van de keizerlijke wachttroepen.