Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning met trapgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 83131   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83131

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De stadswoning van twee bouwlagen is afgedekt met een zadeldak (Vlaamse pannen), en gaat terug tot de eerste helft van de 17de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning met trapgevel

Serpentstraat 20 (Gent)
De stadswoning van twee bouwlagen is afgedekt met een zadeldak, en gaat terug tot de eerste helft van de 17de eeuw. De voorgevel is een bakstenen trapgevel – gebouwd ter vervanging van een oorspronkelijk houten gevel - van vier traveeën en twee bouwlagen in bak- en zandsteenbouw. De achtergevel is een bakstenen tuitgevel.