Beschermd cultuurhistorisch landschap

Osbroek

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
8314
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8314

Besluiten

Osbroek
definitieve beschermingsbesluiten: 30-11-1977  ID: 1134

Beschrijving

Het Osbroek te Aalst is beschermd als landschap.Waarden

Het Osbroek is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

wetenschappelijke waarde

in casu landschappelijke waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Osbroek

Alfons Van de Maelestraat, Erembodegemstraat, Frans Blanckaertdreef, Groenenbrielstraat, Kapellekensbaan, Orangeriestraat, Parklaan, Rooms-Hofstraat (Aalst)
Het Osbroek is een komvormige depressie ontstaan ten gevolge van erosie door de Dender. Hier lag oorspronkelijke een afgesneden Dendermeander die nadien opgevuld geraakte met alluviale klei en leem. In de 13de en de 14de eeuw was het Osbroek een gemeenschappelijk beweid en sterk gedegradeerd moerassig bos. Het grondgebruik was over het algemeen hooiland en er werd ook turf gestoken. Langs de graslandpercelen stonden heel wat houtkanten en bomenrijen. Het bosareaal bestond uit middelhoutbossen en bleef grotendeels stabiel. Vanaf de 19de eeuw verminderde het belang van de meersen ten voordele van bouwland en later de wijmencultuur. In de jaren 1915-1916 kocht de stad 17 ha grond in het Osbroekgebied voor de aanleg van een stadspark. Aan de zuidwestkant te Erembodegem werd in 1914 een grote landelijke villa, het zogenaamde Osbroekkasteel gebouwd.