Wulfaert Vilainsteen en Hof van Schardau

Beschermd monument van 29-11-1943 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Onderstraat
Locatie Onderstraat 10 (Gent)
Alternatieve naam Instituut Laurent

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1051.1
  • 4.01/44021/136.1
  • OO001310

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Wulfaert Vilainsteen en Hof van Schardau

Onderstraat 10, Gent (Oost-Vlaanderen)

Gotisch steen volgens archiefstukken gebouwd circa 1540 door F. Van der Gracht. Einde 16de eeuw klooster der Rijke Claren, in 1623, samen met het zogenaamde "Wulfaert Vilainsteen" door de schepenen gekocht en ingericht als weeshuis voor meisjes zogenaamd "Blauwe Meiskensschool".

Beschrijving

Deze bescherming betreft het Instituut Laurent, samengesteld uit twee onderdelen, namelijk het Hof van Schardau en het Wulfaert Vilainsteen.

Waarden

De stadsschool, Instituut Laurent, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.