Beschermd monument

Wulfaert Vilainsteen en Hof van Schardau

Beschermd monument van tot heden

ID
8315
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8315

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 29-11-1943  ID: 97

Beschrijving

Deze bescherming betreft het Instituut Laurent, samengesteld uit twee onderdelen, namelijk het Hof van Schardau en het Wulfaert Vilainsteen.Waarden

De stadsschool, Instituut Laurent, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wulfaert Vilainsteen en Hof van Schardau

Onderstraat 10 (Gent)
Het Hof van Schardau is een gotisch steen, volgens archiefstukken gebouwd circa 1540 door F. Van der Gracht. Einde 16de eeuw klooster der Rijke Claren, in 1623, samen met het zogenaamde Wulfaert Vilainsteen door de schepenen gekocht en ingericht als weeshuis voor meisjes zogenaamd Blauwe Meiskensschool. Circa 1902 werd de 18de-eeuwse Blauwe Meiskensschool afgebroken en in 1902 vervangen door het huidige schoolgebouw naar ontwerp van stadsarchitect Charles Van Rysselberghe.