Beschermd monument

Donkkapel

Beschermd monument van 25-07-1942 tot heden
ID: 8316   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8316

Besluiten

Geografisch pakket provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-1942  ID: 44

Beschrijving

De Donkkapel is beschermd als monument.

Deze bescherming dateert uit 1942. In 2014 werd de Donkkapel nogmaals beschermd, toen echter deel uitmakend van de bescherming van het bedevaartsoord Onze-Lieve-Vouw van Zeven Weeën.


Waarden

De Donkkapel te Berlare is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Donkkapel

Kapelleplein zonder nummer (Berlare)
Ook genaamd kapel van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën. Beschermd bij KB van 25.07.1942. Schuin ingeplant bovenop de zuidwestelijke flank van de zandheuvel gekend als de Kapelleberg. Voor de kapel ligt een weide met oplopende gekasseide toegangsweg voor de kapel en een recht pad.