Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
83217
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83217

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Sint-Jansdreef 18 (Gent)

Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit vierde kwart 19de eeuw - eerste kwart 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Sint-Jansdreef 18, 18A-C (Gent)
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, uit vierde kwart 19de eeuw - eerste kwart 20ste eeuw.