Beschermd monument

Hoeve met erf met vijver, boomgaard, ommuring en toegangshek

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden
ID: 8322   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8322

Besluiten

Landelijke architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4162

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de hoeve met inbegrip van het erf met vijver, boomgaard, ommuring en toegangshek.


Waarden

De hoeve met inbegrip van het erf met vijver, boomgaard, ommuring en toegangshek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde:
De aanzienlijke en architecturaal opvallende hoeve gelegen aan de rest van Opstaldries is een betekenisvol relict voor de occupatiegeschiedenis: de hoeve vormt de enige relevante rest van oude landelijke bebouwing getuigend van minstens 18de-eeuwse bewoning aan de Opstaldries. Het begraasd voorerf van de hoeve bewaart een vijver met oude stenen oeverversteviging, die wellicht op een bij de dries horende drinkpoel teruggaat, en sluit historisch en fysisch aan bij het drieskarakter van het Opstalplein. De ruime gesloten binnenplaats, deels gekasseid en met bomen, en de traditioneel bijhorende boomgaard op het ommuurd erf met hek maken mét het voorerf integrerend deel uit van de hoeve en zijn ook bepalend voor het uitzonderlijk karakter van de rurale site. Het boerenerf vormt met de rest van Opstaldries voor de hoevegebouwen een historisch, beeldbepalend en fraai cultuurlandschappelijk kader, dat bijdraagt tot de representatieve waarde van de hoeve voor de landelijke bewoningsgeschiedenis. Het typologisch en stilistisch kenmerkend, lang gestrekt boerenhuis is zeldzaam als exemplarische rest van kwalitatieve bak- en zandsteenbouw uit de 18de eeuw. Als specifieke architecturale bouwkenmerken vertoont het boerenhuis onder meer: straat- en erf gevel met overeenstemmende typische lijstgevel met per twee gegroepeerde omlijste kruiskozijnen en deur met bovenlicht; in de identiek uitgewerkte zijpuntgevels zijn zoldervensters aangebracht in typische gesinterde bakstenen omlijstingen. De woning met voormalige schuur en stallen zijn een representatieve vertegenwoordiger van het groot gesloten hoevetype uit de regio; de rood en witte beschildering van de erf gevels benadrukt het eenheidskarakter van de constructie. De bedrijfsgebouwen vormen een voor de regionale hoevebouw uitzonderlijk omvangrijk U-vormig geheel met aaneensluitende bedaking, wellicht gebouwd in het begin van de 19de eeuw. De groen- en wit geschilderde uniforme poorten in de erfgevels zijn opvallend voor de authentieke erfgevels. Het boerenhuisinterieur bewaart zijn kenmerkende indeling en andere authentieke elementen die voor de hoevebouw interieurhistorisch waardevol zijn, zoals twee afzonderlijke overwelfde kelders en dito opkamers met oorspronkelijke schouwen rode tegelvloer, paneeldeuren, een met stucwerk verrijkte ‘beste kamer’.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve

Opstalplein 22 (Dendermonde)
De hoeve ligt aan de zuidoosthoek van het Opstalplein en paalt ten noordoosten met zijn ommuurde boomgaard aan de Opstalstraat. De woning klimt wellicht op tot de tweede helft van de 18de eeuw.