Beschermd monument

Gesloten hoeve met deels gekasseid erf

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden
ID: 8328   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8328

Besluiten

Landelijke architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4162

Beschrijving

De hoeve met deels gekasseid erf is beschermd als monument.Waarden

De hoeve met deels gekasseid erf is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde:
De in U-vorm rond de gekasseide rechthoekige binnenplaats aaneensluitende hoevegebouwen vormen een opvallend constructief geheel uit het tweede kwart van de 19de eeuw en bezitten door hun architectonische allure een zeldzaam karakter. Het karakteristiek langgestrekte boerenhuis vertoont een pittoresk contrasterend kleurgebruik met rood, wit en groen, typerend voor de boerenhuisbouw in Oost-Vlaanderen. Grijze hardstenen bouwelementen zoals een opmerkelijke neoclassicistische deuromlijsting met fijne detaillering, evenals de halfronde bovenvensters met originele tracering verrijken de erfgevel met tijdseigen kenmerken. Getuigend van het oorspronkelijk aanzien van de hoeve zijn ook binnenshuis elementen van de traditionele boerenhuisbouw (balklaag, open haard, driedeurengeheel) met kenmerken van de burgerlijke wooncultuur gecombineerd (omlijste paneeldeuren, stucdecoratie van plafonds). De zolderruimte met originele spanten en rookkanalen is indrukwekkend als constructie.
De bakstenen langsschuur is, ook door haar zeldzaam gaaf voorkomen, zeer betekenisvol voor de geschiedenis van de agrarische bedrijfsarchitectuur; zo is de dichting van het pannendak met stropoppetjes nog bewaard gebleven. Van de stallen, aansluitend bij een knechtenhuisje, is de erf gevel in decoratieve baksteenbouw geritmeerd door pilasters.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve

Jozef De Troetselstraat 36 (Dendermonde)
De hoeve is gelegen in de wijk Hoekje binnen het zuidelijk deel van Schoonaarde. De voorste vleugel van de hoeve met gesloten aanleg paalt met een smalle gekasseide strook aan de noordelijke straatzijde. De hoeve is omringd door percelen landbouwgrond.