Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
83295
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83295

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve in ruïneuze toestand, als site aangeduid op 19de-eeuwse kaarten. Oorspronkelijk lage, losse bestanddelen van verankerde baksteen onder zadeldaken, aangelegd rondom een onverhard erf met ten oosten oude haag van haagbeuk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Lampettenstraat 19 (Ingelmunster)
Hoeve in ruïneuze toestand, als site aangeduid op 19de-eeuwse kaarten. Oorspronkelijk lage, losse bestanddelen van verankerde baksteen onder zadeldaken, aangelegd rondom een onverhard erf met ten oosten oude haag van haagbeuk.