Hoeve met erf en bedrijfsgebouwen

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Eeklo
Deelgemeente Eeklo
Straat Pastoor Bontestraat
Locatie Pastoor Bontestraat 19 (Eeklo)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43005/126.1
  • OO003008

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve

Pastoor Bontestraat 19, Eeklo (Oost-Vlaanderen)

De hoeve van het regionaal kenmerkende type met losstaande bestanddelen omvat een naar het zuiden en de straat gericht boerenhuis en verscheidene bakstenen bedrijfsgebouwen, de koeienstallen haaks achter het woonhuis werden na de Tweede Wereldoorlog heropgebouwd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De hoeve is met inbegrip van het erf en de bedrijfsgebouwen beschermd als monument.

Waarden

Hoeve met inbegrip van erf en bedrijfsgebouwen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De voormalige hoeve, voorzien van een begraasde voortuin met fruitbomen afgesloten door een meidoornhaag, is een kenmerkend voorbeeld van hoevebouw uit het einde van de 18de eeuw in het Meetjesland. De hoeve vormt één van de weinig overgebleven voorbeelden in de landelijk wijk Balgerhoeke. Het boerenhuis wordt gekenmerkt door de gewitte naar het zuiden gerichte voorgevel voorzien van rechthoekige beluikte vensters en een deur zoals gebruikelijk in de streek geaccentueerd door een grijs geschilderde omlijsting. De rechterzijgevel is afgewerkt met een aandak met vlechtingen. Het binnenhuis bleef in authentieke toestand bewaard met inbegrip van vloeren, deuren, balklaag en betegelde schouwen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.