Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Johanna

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
83359
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83359

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd "Villa Johanna" (zie opschrift in reliëf op de deurportiek), woonhuis van de voormalige handelsbloemisterij Demijer gebouwd aan de hoek Lichtelarestraat met ondiepe voortuin afgesloten door ijzeren leuning. Ruime bakstenen villa met cottage-allures, daterend van 1926-1927 naar ontwerp van van architect Maurice De Wilde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Johanna

Antwerpse Steenweg 43 (Lochristi)
Ruime bakstenen villa met cottage-allures, daterend van 1926-1927 naar ontwerp van van architect Maurice De Wilde. Woonhuis van de voormalige handelsbloemisterij Demijer met ondiepe voortuin afgesloten door ijzeren leuning. Aangebouwde dienstwoning in aanverwante stijl.