Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
83409
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83409

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (cementpannen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Vroeger voortuintje afgesloten door ijzeren hek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Willem Van Doornyckstraat 59 (Beveren)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Voortuintje afgesloten door ijzeren hek. Parement van witte geglazuurde baksteen, verlevendigd door banden van groene machinesteen.