Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee burgerhuizen in neogotische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 83433   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83433

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee quasi identieke woonhuizen in streekeigen neogotische stijl, naar ontwerp van T. Nolf (Torhout) en respectievelijk gedateerd anno 1921 en 1928.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Site Van Coillie: neogotische burgerhuizen

Statiestraat 177, 181 (Lichtervelde)
Twee quasi identieke woonhuizen in streekeigen neogotische stijl, naar ontwerp van Thierry Nolf (Torhout) en respectievelijk gedateerd anno 1921 en 1928.