Beschermd cultuurhistorisch landschap

Plassen van Overmere-Donk: fase 1

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
8347
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8347

Besluiten

Plassen van Overmere-Donk
definitieve beschermingsbesluiten: 06-07-1956  ID: 376

Beschrijving

Het gedeelte van de plassen van Overmere-Donk dat op het moment van de bescherming (1956) eigendom was van “Intercommunale voor de exploitatie van het Donkmeer” is beschermd als landschap.Waarden

Het gedeelte der plassen van Overmere-Donk, eigendom der Samenwerkende Maatschappij, geheten “Intercommunale Vereniging voor de exploitatie van het Donkmeer”, is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Oude Scheldemeander van Overmere-Donk en Berlare Broek

Berlare, Overmere, Uitbergen (Berlare), Wichelen (Wichelen)
Het gebied ‘Oude Scheldemeander van Overmere-Donk en Berlare Broek’ omvat een (afgesneden) paleomeander van de Schelde gelegen op de linkeroever van de Schelde. Deze meander is heel goed herkenbaar in het landschap omdat door de lage ligging van de meander het om zeer natte gebieden gaat waar veen kon groeien en later ook veenwinning plaatsvond. De waterplassen die hierbij ontstonden volgen de oude meander en benadrukken deze vorm. Het deelgebied Turfput en Het Broek bevinden zich respectievelijk ten noorden en westen van Berlare. Ze vormen samen een ongeveer 300 meter brede en 5 kilometer lange, sikkelvormige strook tussen Berlare-Sluis en Overmere-Donk. In dezelfde meander ten zuidwesten van Berlare ligt het Donkmeer, ook gekend als Overmere-Donk, waar een goed bewaarde eendenkooi ligt.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door