Beschermd monument

Kasteel Ramlot met koetshuis en tuin

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden
ID: 8350   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8350

Besluiten

Burgerlijke architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4161

Beschrijving

De bescherming omvat het landhuis of 'kasteel' van commandant Ramlot, de voortuin met afsluitend hekwerk, het voormalig koetshuis en de tuin met rode beuk.Waarden

De voor bescherming geselecteerde burgerlijke architectuur uit het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed van de stad Dendermonde en deelgemeenten bestrijkt een zo ruim mogelijke typologische diversiteit die zowel betrekking heeft op privéwoningen als op openbare en overheidsgebouwen, binnen stedelijke én landelijke context. Zo komen op het vlak van woningbouw verschillende huizentypes en woonvormen aan bod gaande van kasteel, landhuis, villa, herenhuis, burgerwoning tot kwalitatieve volkshuisvesting binnen een arbeiderswijk en tuinwijkhuizen in seriebouw. Deze selectie vertoont sterke intrinsieke kwaliteiten op historisch, artistiek, wetenschappelijk en/of sociaal-cultureel vlak en qua authenticiteit, gaafheid, ouderdom, representativiteit en/of zeldzaamheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden. Het merendeel van de voorgestelde privéwoningen zijn niet enkel architectuurhistorisch of artistiek belangwekkend doch tevens cultuurhistorisch betekenisvol. Mede door hun prestigieus karakter veruitwendigen zij de maatschappelijke positie en financiële draagkracht van de meest prominente en/of kapitaalkrachtige burgers die gedurende een specifieke periode de samenleving hebben beïnvloed. Andere bezitten een bijkomende waarde doordat zij een zeldzame rest vormen van een oudere historische woonsite. Door de aanwezigheid van hun kenmerkende oorspronkelijke aanhorigheden, zoals bijgebouwen, tuin of park met aanleg, tuinornamentiek, omheining en poort of hekwerk, vormen de geselecteerde items entiteiten, die in al hun componenten exemplarisch zijn en een uitzonderlijk karakter bezitten voor de regio. Tot dergelijk bijgaand landschappelijk kader behoren veelal één of meerdere opvallende bomen tot een uitgebreid bomenbestand, met een (natuur)wetenschappelijke waarde die tevens het historisch karakter van de woonsite opvallend visualiseren. De voorgestelde monumenten zijn overwegend in of nabij de dorpskern of aan belangrijke invalswegen gesitueerd, waar hun ruimtelijk structurerende waarde binnen het actueel stads- of dorpsweefsel hun betekenis als historische getuigenis voor de samenleving vergroot. Dit aspect geldt evenzeer voor de verschillende soorten overheidsgebouwen die tevens het oeuvre van vooraanstaande architecten vertegenwoordigen. Binnen de specifieke Dendermondse context, waarbij de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog grotendeels werd vernield, zijn de geselecteerde items uitzonderlijke materiële getuigen van het vooroorlogse bouwkundig patrimonium.

Voormalig Kasteel van commandant Ramlot met inbegrip van de voortuin met hekwerk, het voormalig koetshuis en tuin met rode beuk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Het gaaf bewaard herenhuis met kasteelallures en bijhorende voor- en achtertuin met voormalig koetshuis is een herkenbaar en stijlvol gebouw van 1889 in eclectische stijl. Het geldt als representatief voorbeeld van een woning van de gegoede dorpsnotabelen, eerst een rentenier en vervolgens een industrieel.
Het authentiek voorkomen van dit kasteeltje is voornamelijk bepaald door het materiaalgebruik met behouden metselverband, knipvoegen en sierelementen. Het samenspel van verspringende volumes en bouwmateriaal werd hier op een kleurrijke en kunstzinnige manier verwerkt tot een decoratief en architecturaal geheel met uitzonderlijk karakter voor de regio van Dendermonde.
Het interieur met kenmerkende dubbelhuisopstand bevat nog veel elementen van zijn oorspronkelijke aankleding zoals onder meer een centrale gemarmerde hal met pilasters en een glas-in-loodtrapvenster aan de achterzijde; fraaie dooreenlopende salons onder meer uitgewerkt in neo-Lodewijk XVI-stijl en eclectische stijl met gestucte zoldering, marmeren schouwmantels, wandafwerking met geschilderde putti, hoge lambrisering en dergelijke; een erker in Jugendstilstijl met opvallende lanterneau en voorzetraampjes.
De met gesmeed ijzeren hekwerk afgesloten voortuin, het voormalig koetshuis in de achterliggende tuin vormen kenmerkende aanhorigheden van een typisch 19de-eeuwse woning. Het bewaard kunstig gesmeed ijzeren hek met gietijzeren zuilen is een zeldzaam wordend voorbeeld van authentieke tuinafsluitingen. De grote beuk markeert door zijn omvang en silhouet het kasteeltje en getuigt tevens van een oude tuinaanleg.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: Het gaaf bewaard herenhuis met kasteelallures en bijhorende voor- en achtertuin met voormalig koetshuis is een herkenbaar en stijlvol gebouw van 1889 in eclectische stijl. Het geldt als representatief voorbeeld van een woning van de gegoede dorpsnotabelen, eerst een rentenier en vervolgens een industrieel.
Het authentiek voorkomen van dit kasteeltje is voornamelijk bepaald door het materiaalgebruik met behouden metselverband, knipvoegen en sierelementen. Het samenspel van verspringende volumes en bouwmateriaal werd hier op een kleurrijke en kunstzinnige manier verwerkt tot een decoratief en architecturaal geheel met uitzonderlijk karakter voor de regio van Dendermonde.
Het interieur met kenmerkende dubbelhuisopstand bevat nog veel elementen van zijn oorspronkelijke aankleding zoals onder meer een centrale gemarmerde hal met pilasters en een glas-in-loodtrapvenster aan de achterzijde; fraaie dooreenlopende salons onder meer uitgewerkt in neo-Lodewijk XVI-stijl en eclectische stijl met gestucte zoldering, marmeren schouwmantels, wandafwerking met geschilderde putti, hoge lambrisering en dergelijke; een erker in Jugendstilstijl met opvallende lanterneau en voorzetraampjes.
De met gesmeed ijzeren hekwerk afgesloten voortuin, het voormalig koetshuis in de achterliggende tuin vormen kenmerkende aanhorigheden van een typisch 19de-eeuwse woning. Het bewaard kunstig gesmeed ijzeren hek met gietijzeren zuilen is een zeldzaam wordend voorbeeld van authentieke tuinafsluitingen. De grote beuk markeert door zijn omvang en silhouet het kasteeltje en getuigt tevens van een oude tuinaanleg.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Ramlot

Sint-Gillislaan 69 (Dendermonde)
Kasteeltje met bijhorend koetshuis, gedateerd op gevelsteen "ANNO 1889" en volgens kadastergegevens gebouwd in opdracht van rentenier A(dolphe) De Proft–Saeys.