Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van arbeidershuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
83552
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83552

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

K. Deswertlaan nrs. 87 (volledig verbouwd)-103. Eenheidsbebouwing van arbeidershuizen van 1923 n.o.v. architect Jos De Groote in opdracht van de sociale bouwmaatschappij "Het Lindenhof". Spiegelbeeldschema, met voortuintjes. Bakstenen huizen van twee bouwlagen en twee traveeën onder pannen zadeldaken. Drie lijstgevels voorzien van dakvenster met puntgevel en gecementeerde top. Rechthoekige muurop



Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Eenheidsbebouwing van sociale woningen

K. Deswertlaan 89-103 (Blankenberge)
Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen van 1923 naar ontwerp van architect Jos De Groote in opdracht van de sociale bouwmaatschappij "Het Lindenhof". Spiegelbeeldschema, met voortuintjes.