Beschermd monument

Villa Ritten met zomerhuis en tuin

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden
ID: 8356   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8356

Besluiten

Burgerlijke architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4161

Beschrijving

De bescherming omvat Villa Ritten, het aanpalende zomerhuis en de omringende tuin met voortuinafsluiting.


Waarden

De voor bescherming geselecteerde burgerlijke architectuur uit het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed van de stad Dendermonde en deelgemeenten bestrijkt een zo ruim mogelijke typologische diversiteit die zowel betrekking heeft op privéwoningen als op openbare en overheidsgebouwen, binnen stedelijke én landelijke context. Zo komen op het vlak van woningbouw verschillende huizentypes en woonvormen aan bod gaande van kasteel, landhuis, villa, herenhuis, burgerwoning tot kwalitatieve volkshuisvesting binnen een arbeiderswijk en tuinwijkhuizen in seriebouw. Deze selectie vertoont sterke intrinsieke kwaliteiten op historisch, artistiek, wetenschappelijk en/of sociaal-cultureel vlak en qua authenticiteit, gaafheid, ouderdom, representativiteit en/of zeldzaamheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden. Het merendeel van de voorgestelde privéwoningen zijn niet enkel architectuurhistorisch of artistiek belangwekkend doch tevens cultuurhistorisch betekenisvol. Mede door hun prestigieus karakter veruitwendigen zij de maatschappelijke positie en financiële draagkracht van de meest prominente en/of kapitaalkrachtige burgers die gedurende een specifieke periode de samenleving hebben beïnvloed. Andere bezitten een bijkomende waarde doordat zij een zeldzame rest vormen van een oudere historische woonsite. Door de aanwezigheid van hun kenmerkende oorspronkelijke aanhorigheden, zoals bijgebouwen, tuin of park met aanleg, tuinornamentiek, omheining en poort of hekwerk, vormen de geselecteerde items entiteiten, die in al hun componenten exemplarisch zijn en een uitzonderlijk karakter bezitten voor de regio. Tot dergelijk bijgaand landschappelijk kader behoren veelal één of meerdere opvallende bomen tot een uitgebreid bomenbestand, met een (natuur)wetenschappelijke waarde die tevens het historisch karakter van de woonsite opvallend visualiseren. De voorgestelde monumenten zijn overwegend in of nabij de dorpskern of aan belangrijke invalswegen gesitueerd, waar hun ruimtelijk structurerende waarde binnen het actueel stads- of dorpsweefsel hun betekenis als historische getuigenis voor de samenleving vergroot. Dit aspect geldt evenzeer voor de verschillende soorten overheidsgebouwen die tevens het oeuvre van vooraanstaande architecten vertegenwoordigen. Binnen de specifieke Dendermondse context, waarbij de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog grotendeels werd vernield, zijn de geselecteerde items uitzonderlijke materiële getuigen van het vooroorlogse bouwkundig patrimonium.

Voormalige zogenaamde Villa Ritten met inbegrip van het aanpalende zomerhuis, de omringende tuin met voortuinafsluiting is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De zogenaamde Villa Ritten is een gaaf en in de regio uiterst zeldzaam voorbeeld voor het platteland van burgerlijke privé-architectuur met stedelijk karakter en uitgesproken art nouveauinvloeden. Deze villa behield haar oorspronkelijk uitzicht, decoratieve interieurelementen en authentiek voorkomen.
De sobere baksteenarchitectuur werd verrijkt met een speels metselverband met knipvoegen en het kleurrijk gebruik van sierelementen zoals geglazuurde tegels, tegeltableaus met bladen rankwerk in geometrische art nouveaustijlen bordeauxrood geschilderde houten kroonlijst. Het interieur met kenmerkende dubbelhuisindeling behield de verzorgde aankleding met onder andere marmeren schouwen, verzorgd stucwerk én binnenschrijnwerk met sluitwerk.
Deze markante en beeldbepalende woning getuigt hoofdzakelijk van de hoogstaande artistieke kwaliteit van de behouden decoratieve aankleding in het aanpalend zomerhuis. Dit onderdeel met terras vertoont onder meer voor de glasraamkunst kwalitatief opmerkelijke glas-in-loodvensters in art nouveaustijl met zweepslagmotief, hoefijzervormig uitgewerkt houtwerk, een gedetailleerde afwerking met fraai smeedwerk, een omlopende muurschildering met landschapstaferelen, deuren en schouwboezem beschilderd met florale en vogelmotieven en een marmeren schouwmantel.
De omgevende tuin met afsluitend hekwerk aan baksteenpijlers is een inherent en onlosmakelijk onderdeel van dit type burgerwoning; dit karakteristiek geheel bewaart betekenisvolle aspecten van de begin 20de-eeuwse burgerlijke wooncultuur.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De zogenaamde Villa Ritten is een gaaf en in de regio uiterst zeldzaam voorbeeld voor het platteland van burgerlijke privé-architectuur met stedelijk karakter en uitgesproken art nouveauinvloeden. Deze villa behield haar oorspronkelijk uitzicht, decoratieve interieurelementen en authentiek voorkomen.
De sobere baksteenarchitectuur werd verrijkt met een speels metselverband met knipvoegen en het kleurrijk gebruik van sierelementen zoals geglazuurde tegels, tegeltableaus met bladen rankwerk in geometrische art nouveaustijlen bordeauxrood geschilderde houten kroonlijst. Het interieur met kenmerkende dubbelhuisindeling behield de verzorgde aankleding met onder andere marmeren schouwen, verzorgd stucwerk én binnenschrijnwerk met sluitwerk.
Deze markante en beeldbepalende woning getuigt hoofdzakelijk van de hoogstaande artistieke kwaliteit van de behouden decoratieve aankleding in het aanpalend zomerhuis. Dit onderdeel met terras vertoont onder meer voor de glasraamkunst kwalitatief opmerkelijke glas-in-loodvensters in art nouveaustijl met zweepslagmotief, hoefijzervormig uitgewerkt houtwerk, een gedetailleerde afwerking met fraai smeedwerk, een omlopende muurschildering met landschapstaferelen, deuren en schouwboezem beschilderd met florale en vogelmotieven en een marmeren schouwmantel.
De omgevende tuin met afsluitend hekwerk aan baksteenpijlers is een inherent en onlosmakelijk onderdeel van dit type burgerwoning; dit karakteristiek geheel bewaart betekenisvolle aspecten van de begin 20de-eeuwse burgerlijke wooncultuur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Ritten

Smidsestraat 34 (Dendermonde)
Volgens kadastergegevens en stijlkenmerken dateert deze woning van circa 1913 met een zomerhuis van circa 1915 en werd ze opgetrokken op de plaats van een ouder gebouw.