Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
83579
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83579

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 16, 18. Eenheidsbebouwing met twee burgerhuizen n.o.v. architect A. Knein (Elsene), uit het begin van de jaren 1920. Spiegelbeeldschema met twee enkelhuizen van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen). Verankerde bakstenen lijstgevels met centraal dakvenster. Getoogde beneden- en rondbogige bovenvensters; borstwering met panelen. A.R., D.V.G., 6178.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen

Gentstraat 16-18 (Mesen)
Eenheidsbebouwing met twee burgerhuizen naar ontwerp van architect A. Knein (Elsene), uit het begin van de jaren 1920. Spiegelbeeldschema met twee enkelhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen).