Beschermd monument

Herenhoeve

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden
ID: 8359   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8359

Besluiten

Burgerlijke architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4161

Beschrijving

De bescherming omvat de voormalige herenhoeve met inbegrip van de beboomde tuin, de doorrit met schamppalen, de schuur met wagenhuis en de tuinmuren.Waarden

De voor bescherming geselecteerde burgerlijke architectuur uit het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed van de stad Dendermonde en deelgemeenten bestrijkt een zo ruim mogelijke typologische diversiteit die zowel betrekking heeft op privéwoningen als op openbare en overheidsgebouwen, binnen stedelijke én landelijke context. Zo komen op het vlak van woningbouw verschillende huizentypes en woonvormen aan bod gaande van kasteel, landhuis, villa, herenhuis, burgerwoning tot kwalitatieve volkshuisvesting binnen een arbeiderswijk en tuinwijkhuizen in seriebouw. Deze selectie vertoont sterke intrinsieke kwaliteiten op historisch, artistiek, wetenschappelijk en/of sociaal-cultureel vlak en qua authenticiteit, gaafheid, ouderdom, representativiteit en/of zeldzaamheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden. Het merendeel van de voorgestelde privéwoningen zijn niet enkel architectuurhistorisch of artistiek belangwekkend doch tevens cultuurhistorisch betekenisvol. Mede door hun prestigieus karakter veruitwendigen zij de maatschappelijke positie en financiële draagkracht van de meest prominente en/of kapitaalkrachtige burgers die gedurende een specifieke periode de samenleving hebben beïnvloed. Andere bezitten een bijkomende waarde doordat zij een zeldzame rest vormen van een oudere historische woonsite. Door de aanwezigheid van hun kenmerkende oorspronkelijke aanhorigheden, zoals bijgebouwen, tuin of park met aanleg, tuinornamentiek, omheining en poort of hekwerk, vormen de geselecteerde items entiteiten, die in al hun componenten exemplarisch zijn en een uitzonderlijk karakter bezitten voor de regio. Tot dergelijk bijgaand landschappelijk kader behoren veelal één of meerdere opvallende bomen tot een uitgebreid bomenbestand, met een (natuur)wetenschappelijke waarde die tevens het historisch karakter van de woonsite opvallend visualiseren. De voorgestelde monumenten zijn overwegend in of nabij de dorpskern of aan belangrijke invalswegen gesitueerd, waar hun ruimtelijk structurerende waarde binnen het actueel stads- of dorpsweefsel hun betekenis als historische getuigenis voor de samenleving vergroot. Dit aspect geldt evenzeer voor de verschillende soorten overheidsgebouwen die tevens het oeuvre van vooraanstaande architecten vertegenwoordigen. Binnen de specifieke Dendermondse context, waarbij de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog grotendeels werd vernield, zijn de geselecteerde items uitzonderlijke materiële getuigen van het vooroorlogse bouwkundig patrimonium.

Voormalige herenhoeve met inbegrip van beboomde tuin, doorrit met schamppalen, schuur met wagenhuis en tuinmuren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De voormalige herenhoeve met bedrijfsgebouwen, eertijds met U-vormige aanleg, is een architectuurhistorisch interessant en representatief voorbeeld van een woonhuis met stedelijk karakter in de 19de eeuw, gebouwd op de plaats van een minstens tot de 18de eeuw opklimmende woning op een oudere site. Het complex is cultuurhistorisch gezien een zeldzame getuige in de streek van Dendermonde van een vroeger landbouwbedrijf, eigendom van de gegoede burgerij.
Het woonhuis in sobere neoclassicistische stijl is een mooi voorbeeld van de invloed van de stedelijke architectuur in de burgerlijke privé-architectuur van het platteland, typologisch behorend tot de 19de eeuw. De artistieke waarde blijkt uit het kwaliteitsvol en goed bewaarde interieur met onder meer nog overwelfde kelders, marmeren schouwmantels in diverse kleuren hernomen in de venstertabletten, stucwerk, tegelvloer en dergelijke in de salons, hal en keuken op het gelijkvloers, traphal met fraaie wenteltrap én behouden alkoof op de bovenverdieping.
De behouden voormalige bedrijfsgebouwen, zoals de langsschuur met doorrit en wagenhuis, ten zuidwesten van het woonhuis, getuigen van de oorspronkelijke agrarische functie van het complex.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De voormalige herenhoeve met bedrijfsgebouwen, eertijds met U-vormige aanleg, is een architectuurhistorisch interessant en representatief voorbeeld van een woonhuis met stedelijk karakter in de 19de eeuw, gebouwd op de plaats van een minstens tot de 18de eeuw opklimmende woning op een oudere site. Het complex is cultuurhistorisch gezien een zeldzame getuige in de streek van Dendermonde van een vroeger landbouwbedrijf, eigendom van de gegoede burgerij.
Het woonhuis in sobere neoclassicistische stijl is een mooi voorbeeld van de invloed van de stedelijke architectuur in de burgerlijke privé-architectuur van het platteland, typologisch behorend tot de 19de eeuw. De artistieke waarde blijkt uit het kwaliteitsvol en goed bewaarde interieur met onder meer nog overwelfde kelders, marmeren schouwmantels in diverse kleuren hernomen in de venstertabletten, stucwerk, tegelvloer en dergelijke in de salons, hal en keuken op het gelijkvloers, traphal met fraaie wenteltrap én behouden alkoof op de bovenverdieping.
De behouden voormalige bedrijfsgebouwen, zoals de langsschuur met doorrit en wagenhuis, ten zuidwesten van het woonhuis, getuigen van de oorspronkelijke agrarische functie van het complex.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhoeve

Vijfbunderstraat 11 (Dendermonde)
Herenhoeve, naar verluidt eertijds gekend als het "Hof ter Beecken", "Hof Rubbens", "Paepekeshof", "Rattenkasteel".