Beschermd monument

Brouwerswoning Dubois met tuin

Beschermd monument van 05-01-2004 tot heden
ID: 8360   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8360

Besluiten

Burgerlijke architectuur
definitieve beschermingsbesluiten: 05-01-2004  ID: 4161

Beschrijving

De bescherming omvat het voormalig brouwershuis Dubois, gelegen op de hoek van Ouburg met de Lambroeckstraat, in de als dorpsgezicht beschermde dorpskern van Oudegem. Ook de ommuurde tuin met hekwerk, voormalig koetshuis en stallingen horen bij de bescherming als monument.Waarden

De voor bescherming geselecteerde burgerlijke architectuur uit het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed van de stad Dendermonde en deelgemeenten bestrijkt een zo ruim mogelijke typologische diversiteit die zowel betrekking heeft op privéwoningen als op openbare en overheidsgebouwen, binnen stedelijke én landelijke context. Zo komen op het vlak van woningbouw verschillende huizentypes en woonvormen aan bod gaande van kasteel, landhuis, villa, herenhuis, burgerwoning tot kwalitatieve volkshuisvesting binnen een arbeiderswijk en tuinwijkhuizen in seriebouw. Deze selectie vertoont sterke intrinsieke kwaliteiten op historisch, artistiek, wetenschappelijk en/of sociaal-cultureel vlak en qua authenticiteit, gaafheid, ouderdom, representativiteit en/of zeldzaamheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden. Het merendeel van de voorgestelde privéwoningen zijn niet enkel architectuurhistorisch of artistiek belangwekkend doch tevens cultuurhistorisch betekenisvol. Mede door hun prestigieus karakter veruitwendigen zij de maatschappelijke positie en financiële draagkracht van de meest prominente en/of kapitaalkrachtige burgers die gedurende een specifieke periode de samenleving hebben beïnvloed. Andere bezitten een bijkomende waarde doordat zij een zeldzame rest vormen van een oudere historische woonsite. Door de aanwezigheid van hun kenmerkende oorspronkelijke aanhorigheden, zoals bijgebouwen, tuin of park met aanleg, tuinornamentiek, omheining en poort of hekwerk, vormen de geselecteerde items entiteiten, die in al hun componenten exemplarisch zijn en een uitzonderlijk karakter bezitten voor de regio. Tot dergelijk bijgaand landschappelijk kader behoren veelal één of meerdere opvallende bomen tot een uitgebreid bomenbestand, met een (natuur)wetenschappelijke waarde die tevens het historisch karakter van de woonsite opvallend visualiseren. De voorgestelde monumenten zijn overwegend in of nabij de dorpskern of aan belangrijke invalswegen gesitueerd, waar hun ruimtelijk structurerende waarde binnen het actueel stads- of dorpsweefsel hun betekenis als historische getuigenis voor de samenleving vergroot. Dit aspect geldt evenzeer voor de verschillende soorten overheidsgebouwen die tevens het oeuvre van vooraanstaande architecten vertegenwoordigen. Binnen de specifieke Dendermondse context, waarbij de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog grotendeels werd vernield, zijn de geselecteerde items uitzonderlijke materiële getuigen van het vooroorlogse bouwkundig patrimonium.

Voormalig brouwershuis Dubois met inbegrip van de ommuurde bijhorende tuin met hekwerk, voormalig koetshuis en stallingen (deel van het dorpsgezicht beschermd bij ministerieel besluit van 16 juli 1987) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De monumentale brouwerswoning Dubois met aanhorigheden en ommuurde tuin is een representatief voorbeeld van een brouwershuis in eclectische stijl uit het einde van de 19de eeuw. Het is een uitzonderlijke getuige van de brouwersactiviteit die zeker sinds het begin van de 19de eeuw in de gemeente aanwezig was en waarvan bijna geen sporen meer resten.
De herenwoning achter een fraai gesmeed hekwerk, is gesitueerd tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het voormalig gemeentehuis en in de nabijheid van de villa's Van Mossevelde en is een belangrijk en beeldbepalend gebouw voor de dorpskern. De inplanting van deze woning evenals de gekozen architectuur en het kleurrijk materiaalgebruik visualiseren de maatschappelijke positie die de familie Dubois binnen de gemeenschap van Oudegem bekleedde. Het ontwerp met kenmerkende dubbelhuisindeling getuigt van gedegen vakmanschap en de invloed van de stedelijke architectuur in de landelijke burgerlijke architectuur. Het uitzonderlijk karakter wordt bepaald door de zeldzaamheid van dit type woning binnen het landelijk karakter van de dorpskom van Oudegem.
De omringende tuin, het kunstig gesmeed ijzeren hekwerk, het voormalig koetshuis en stalling vormen een onlosmakelijk geheel met de brouwerswoning.

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: De monumentale brouwerswoning Dubois met aanhorigheden en ommuurde tuin is een representatief voorbeeld van een brouwershuis in eclectische stijl uit het einde van de 19de eeuw. Het is een uitzonderlijke getuige van de brouwersactiviteit die zeker sinds het begin van de 19de eeuw in de gemeente aanwezig was en waarvan bijna geen sporen meer resten.
De herenwoning achter een fraai gesmeed hekwerk, is gesitueerd tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het voormalig gemeentehuis en in de nabijheid van de villa's Van Mossevelde en is een belangrijk en beeldbepalend gebouw voor de dorpskern. De inplanting van deze woning evenals de gekozen architectuur en het kleurrijk materiaalgebruik visualiseren de maatschappelijke positie die de familie Dubois binnen de gemeenschap van Oudegem bekleedde. Het ontwerp met kenmerkende dubbelhuisindeling getuigt van gedegen vakmanschap en de invloed van de stedelijke architectuur in de landelijke burgerlijke architectuur. Het uitzonderlijk karakter wordt bepaald door de zeldzaamheid van dit type woning binnen het landelijk karakter van de dorpskom van Oudegem.
De omringende tuin, het kunstig gesmeed ijzeren hekwerk, het voormalig koetshuis en stalling vormen een onlosmakelijk geheel met de brouwerswoning.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerswoning Dubois

Ouburg 2 (Dendermonde)
De beeldbepalende hoekwoning werd circa 1880-1892 als brouwerswoning gebouwd door de familie Dubois op de plaats van een afgebroken pachthof.