Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Arsenaal: conciërgewoning en nevenruimten

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
8363
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8363

Besluiten

Arsenaal en conciërgewoning
definitieve beschermingsbesluiten: 30-09-1991  ID: 2394

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de conciërgewoning en nevenruimten van het arsenaal.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De conciërgewoning en de nevenruimten van het arsenaal zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:
historische waarde van het ganse militaire domein in de geschiedkundige uitbouw van de stad Dendermonde als vestingstad tussen de jaren 1200 en 1940.
militair-archeologische waarde van deze site ten opzichte van het nationale verdedigingswerk dat Dendermonde was op de samenvloeiing van Dender en Schelde.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000821, Arsenaal Dendermonde (VAN DEN BOSSCHE H., 1991).


Waarden

De conciërgewoning en nevenruimten van het arsenaal zijn beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu militair-archeologische waarde:

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Arsenaal

Zuidlaan 36-38 (Dendermonde)
Bomvrij arsenaal van de vesting Dendermonde in de Wellingtonbarrière. Het bomvrij arsenaal op de huidige Zuidlaan, aan de vestingkant beschermd door de bastions VI en VII, werd gebouwd circa 1828 en is dwars ingeplant op een ommuurd terrein.