Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
83689
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83689

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk 19de-eeuws rijhuis met vernieuwde voorgevel volgens bouwplan van 1943 naar ontwerp van architect L. De Wilde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Spillegem 26 (Ronse)
Oorspronkelijk 19de-eeuws rijhuis met vernieuwde voorgevel volgens bouwplan van 1943 naar ontwerp van architect L. De Wilde.