Beschermd monument

Schandpaal

Beschermd monument van 08-02-1946 tot heden
ID: 8380   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8380

Besluiten

Schandpaal
definitieve beschermingsbesluiten: 08-02-1946  ID: 145

Beschrijving

Deze schandpaal is beschermd als monument.


Waarden

De schandpaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Schandpaal

Dorp zonder nummer (Berlare)
Opgesteld ten oosten van de parochiekerk en voor het gemeentehuis, vroeger tegenover het huis van de laatste baljuw van Berlare, Jean J. Van den Breen. Op basis van iconografisch bronnenmateriaal is de schandpaal te dateren zijn tussen 1676 en 1773, vermoedelijk opgericht door de familie Vanden Meersche.