Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bretoens oorlogsmonument Carrefour des Roses

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 83829   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83829

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gedenksite opgericht ter herinnering aan de Franse 87ste en 45ste infanteriedivisies.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bretoens oorlogsmonument Carrefour des Roses

Langemarkseweg zonder nummer (Ieper)
Gedenksite opgericht ter herinnering aan de Franse 87ste en 45ste infanteriedivisies.