Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning met trapgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
83835
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/83835

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoogstraat nr. 8/10. Trapgeveltje met neo-Vlaamse renaissance-elementen, bewaard houtwerk, windwijzer en sierankers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning met trapgevel

Hoogstraat 10 (Oudenburg)
Hoogstraat nr. 8/10. Trapgeveltje met neo-Vlaamse renaissance-elementen, bewaard houtwerk, windwijzer en sierankers.