Beschermd monument

Heilige Geestkapel

Beschermd monument van 07-08-1997 tot heden

ID: 8384   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8384

Besluiten

Heilige Geestkapel
definitieve beschermingsbesluiten: 07-08-1997  ID: 3209

Beschrijving

De bescherming omvat de Heilige Geestkapel van het Godshuis Tafel van de Heilige Geest.

De oorspronkelijke bescherming van 12 november 1975 werd op 12 maart 1991 opgeheven omdat "het behoud ervan de realisatie van winkel- en woningproject in de weg stond". Het project werd uiteindelijk afgevoerd zodat een (her)bescherming van de kapel opnieuw wenselijk werd, een nieuwe bouwpromotor werd wel bereid gevonden de kapel te integreren in het nieuwe winkel- en wooncomplex.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO002061, Aalst: Heilige Geestkapel (VAN DEN BOSSCHE H., 1994).


Waarden

De Heilige Geestkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als vergroting uit 1470 van een 14de-eeuwse kapel, onderdeel van het Heilige Geesthuis (sinds 1368) en opgetrokken met bak- en zandsteen, met centraal groot spitsboogvenster, laatgotische korfboogpoort met druiplijst en kruisbloem, 16de-eeuws wandkapelletje waarin zich een Sint-Annabeeld bevond, in 1893 gerestaureerde voorgevel, deur-, vensteromlijstingen en venstertraceringen en een in 1901 met twee travee├źn en sacristie uitgebreide oostpartij.

artistieke waarde

als voorbeeld van een na 1909 aangebracht neogotisch glasraam voorstellend de Heilige Familie, door het atelier van de Gentse glazenier baron Jozef Casier.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Godshuis Tafel van de Heilige Geest

't Maegelijnplein 23, Kattestraat 30-32 (Aalst)
Het godshuis, Tafel van de Heilige Geest, later Armentafel (1531) bestond uit een complex gevormd door de Heilige Geestkapel, het Heilige Geesthuis en het Meisjesweeshuis.