Parochiekerk Sint-Pietersbanden: koor en toren

Beschermd monument van 18-11-1943 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Erpe-Mere
Deelgemeente Erondegem
Straat Erondegemdorp
Locatie Erondegemdorp zn (Erpe-Mere)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41082/101.1
  • 4.01/41082/131.1
  • OO000782

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Erondegemdorp zonder nummer, Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen)

Altaar onder patronaat van abdij van Geraardsbergen sinds 1108. Pseudo-basilicale kerk gelegen op een noordwestelijke helling, middenin onlangs verwijderd ommuurd kerkhof; afgebroken omheining en braakliggende grond aan zuidkant.

Beknopte karakterisering

Typologiekerktorens, koren
Stijlgotiek
Datering14de eeuw, 16de eeuw

Beschrijving

Het koor en de toren van de parochiekerk Sint-Pietersbanden zijn beschermd als monument.

Waarden

Het koor en de toren der Sint-Pietersbandenkerk te Erondegem zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.