Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Beschermd monument van 13-07-1945 tot heden

ID: 8393   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8393

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-07-1945  ID: 130

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pietersbanden is beschermd (onder de naam Sint-Pieterskerk).Waarden

De Sint-Pieterskerk te Semmerzake is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Dorpstraat zonder nummer (Gavere)
Ingeplant ten noorden van de straat, op de hoek met de huidige Sint-Pietersstraat afdalend naar de Schelde, met nog gedeeltelijk ommuurd kerkhof met ijzeren toegangshekken.