Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Beschermd monument van 13-07-1945 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gavere
Deelgemeente Semmerzake
Straat Dorpstraat
Locatie Dorpstraat zn (Gavere)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44020/104.1
  • 4.01/44020/131.1
  • OO000844

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Dorpstraat zonder nummer, Gavere (Oost-Vlaanderen)

Ingeplant ten noorden van de straat, op de hoek met de huidige Sint-Pietersstraat afdalend naar de Schelde, met nog gedeeltelijk ommuurd kerkhof met ijzeren toegangshekken.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pietersbanden is beschermd (onder de naam Sint-Pieterskerk).

Waarden

De Sint-Pieterskerk te Semmerzake is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.