Beschermd monument

Fontein

Beschermd monument van 29-05-1964 tot heden

ID: 8396   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8396

Besluiten

Fontein
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1964  ID: 522

Beschrijving

Deze fontein is beschermd als monument.Waarden

De fontein zich bevindend op de markt te Gavere is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Fontein

Markt zonder nummer (Gavere)
Arduinen fontein, opgericht in 1780-81 en waarbij het water van de Sint-Amandusbron vanuit de Sint-Amanduswijk in buizen naar het gemeenteplein geleid werd.