Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jan de Doper

Beschermd monument van 12-08-1969 tot heden
ID: 8397   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8397

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper
definitieve beschermingsbesluiten: 12-08-1969  ID: 569

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Jan de Doper is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Janskerk te Hemelveerdegem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan de Doper

St.Jans-Plein zonder nummer (Lierde)
Eénbeukig landelijk kruiskerkje met een harmonisch geproportioneerd silhouet, niettegenstaande meerdere vergrotingen in verschillende bouwfasen (zie gedifferentieerd bouwmateriaal); kerk thans voornamelijk neogotisch van karakter met uitzondering van de vierkante westtoren.