Beschermd monument

Scheepswerven Van Praet-Dansaert en Van Damme: toestellen, werktuigen en materialen

Beschermd monument van 02-07-1993 tot heden
ID: 8398   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8398

Besluiten

Scheepswerven, woonhuis Van Praet-Dansaert en toebehoren met terrein
definitieve beschermingsbesluiten: 02-07-1993  ID: 2525

Beschrijving

De bescherming als monument omvat alle toestellen, werktuigen en materialen die als onroerend verbonden zijn aan de beschermde werven.


Waarden

Alle toestellen, werktuigen en materialen door aard en bestemming als onroerend verbonden aan de voornoemde werven zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van gebouwen, inrichtingen, toestellen, werktuigen en materialen behorend tot een karakteristieke scheepswerf voor binnenvaartuigen uit de periode 1870-1955 met een oude kern.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Scheepswerven Van Praet-Dansaert en Van Damme

Sint-Ursmarusstraat 137, zonder nummer (Dendermonde)
Scheepvaartmuseum en voormalige scheepswerven Van Praet-Dansaert en Van Damme. De voormalige scheepswerf Van Praet–Dansaert is één van de oudste, zo niet de oudste nog volledig bewaarde Vlaamse scheepswerf met droogdokken, werkhuizen, burelen, loodsen en werktuigen.