Beschermd monument

Pastorie Sint-Michielsparochie met tuin

Beschermd monument van 17-03-2011 tot heden
ID: 84   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84

Besluiten

Sint-Michielskerk met kerkhof en pastorie met ommuurde tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-2011  ID: 4807

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de pastorie van de Sint-Michielsparochie met inbegrip van de deels ommuurde tuin.Waarden

De pastorie van de Sint-Michielskerk met inbegrip van de ommuurde tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voormalige afhankelijkheid van de abdij van Villers-la-Ville die er het begevings- en tiendenrecht bezat verwijst de pastorie naar de eeuwenoude, minstens tot de 13de eeuw opklimmende band met deze Waals-Brabantse cisterciënzerabdij.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Representatief en typologisch goed bewaard voorbeeld van een classicistische, Louis XVI-geïnspireerde plattelandspastorie (1783-1791) uit de laatste decennia van de 18de eeuw. Ze heeft de vorm van een bak- en natuurstenen, deels onderkelderd dubbelhuis met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak met centrale dakkapel en aansluitend, een éénlaags bijgebouw. De strak symmetrische ordonnantie van de identieke voor- en achtergevel wordt bepaald door de grote rechthoekige muuropeningen met Gobertange plattebandomlijsting waarbij de centrale inkom decoratief wordt geaccentueerd met een bekronend hoofdgestel op consoles met diamantkopmotief. Met dit homogeen laat 18de-eeuwse buitenaspect correspondeert een overwegend klassieke plattegrond en een nog deels originele binnenafwerking met aanpassingen uit 1856, toe te schrijven aan provinciaal architect A. Van Arenbergh (1799-1877): overwegend houten vloeren en een decoratieve tegelvloer in de gemarmerschilderde gang; gestucte plafonds met koof en sober lijstwerk - al dan niet opgehoogd met rozetten en rosas - en gestucte schouwboezems; een fraaie, ingekaste Louis XVI-trap; sobere en meer geëlaboreerde marmeren schouwen. De ommuurde, circa 50 are grote tuin met achteraan een achttal oudere bomen, waaronder een zomerlinde en twee tamme kastanjes, versterkt de typologische gaafheid van dit eind 18de-eeuwse pastoriegoed.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Martinusparochie met tuin

Pastoriestraat 70 (Boutersem)
De pastorie van Butsel is een in de 18de eeuw bak- en zandstenen dubbelhuis met twee verdiepingen. De Pastorietuin van circa 50 are is omgeven door een 19de-eeuwse tuinmuur en binnenin bevinden zich enkele restanten van oude beplanting.