Beschermd monument

Opgaande bruine beuk als vrijheidsboom

Beschermd monument van 28-10-1943 tot heden

ID: 8402   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8402

Besluiten

Gemeentehuis en honderdjarige Vrijheidsboom
definitieve beschermingsbesluiten: 28-10-1943  ID: 90

Beschrijving

De vrijheidsboom op het Pastoor Verwilghenplein te Beveren is beschermd. Deze boom verdween in 1969 en werd vervangen door een nieuw exemplaar.Waarden

De honderdjarige vrijheidsboom (1830) is beschermd omwille van het algemene belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

esthetische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Opgaande bruine beuk als vrijheidsboom Haasdonk

Pastoor Verwilghenplein zonder nummer (Beveren)
De vrijheidsboom was een indrukwekkende linde die voor het gemeentehuis groeide. Hij verdween in 1969 en werd vervangen door een nieuw exemplaar, een bruine beuk.