Beschermd monument

Koninklijke Academie: voorbouw en voorgevel

Beschermd monument van 08-03-1995 tot heden
ID: 8407   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8407

Besluiten

Koninklijke Academie
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1995  ID: 2816

Beschrijving

De bescherming van de Koninklijke Academie als monument omvat de voorbouw en voorgevel.Waarden

De voorbouw en voorgevel van de Koninklijke Academie zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een in 1924 ontworpen gevel waarbij stadsarchitect en leraar bouwkunde Fernand de Ruddere, afbreuk deed aan de bij de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog dominerende historiserende architectuur, zich hier weliswaar nog bekende tot de romantisch-decoratieve tendens in de architectuur van het Interbellum, meer bepaald met een aan oude Egyptische kunst ontleende vormentaal, doch deze wist te verzoenen met het moderner en meer functionalistisch concept van de als een betonskelet structuur opgevatte voorbouw.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Koninklijke Academie

Oude Vest 111 (Dendermonde)
Naar het voorbeeld van de grote steden werd ook in Dendermonde een tekenschool opgericht in 1800 op initiatief van vijf burgers, schilders, architecten, gemeenteraadsleden. Ze stond onder toezicht van de stad en werd gehuisvest in het geseculariseerde klooster van de paters karmelieten-discalsen op de plaats van het huidige Justitiepaleis.