Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Jozef Nève De Mévergnies

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 84071   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84071

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis in een mengeling van traditionele en modernistische stijl naar ontwerp van Valentin Vaerwyck uit 1927. Het twee bouwlagen tellend pand telt vijf ongelijke traveeën in voor- en achtergevel en in de zijgevels respectievelijk drie en vier traveeën.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Jozef Nève De Mévergnies

Paul de Smet de Naeyerplein 8 (Gent)
Huis in een mengeling van traditionele en modernistische stijl naar ontwerp van Valentin Vaerwyck uit 1927. Het twee bouwlagen tellend pand telt vijf ongelijke traveeën in voor- en achtergevel en in de zijgevels respectievelijk drie en vier traveeën.