Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenarbeidershuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 84089   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/84089

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 42. (Boeren)arbeidershuis uit XIX B. Breedhuis van vier trav. en één bouwl. onder geknikt zadeldak (mechanische pannen), twee dakkapellen onder plat dak. Baksteenfries met dropmotief. Verankerde, donkere baksteenbouw op grijsbeschilderde en gecementeerde plint. Beluikte, getoogde muuropeningen. Deels bewaard houtwerk. Dakkapellen met kroon- en tandlijst op consoles. L. trav. verbouwd tot garAanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenarbeiderswoning

Plaats 42 (Ledegem)
Boerenarbeidershuis uit de tweede helft van de 19de eeuw. Breedhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak met twee dakkapellen.