Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Paulus: romaanse delen en sacristie

Beschermd monument van 08-02-1946 tot heden

ID
841
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/841

Besluiten

Parochiekerk Sint-Paulus: romaanse elementen en sacristie
definitieve beschermingsbesluiten: 08-02-1946  ID: 142

Beschrijving

De Sint-Pauluskerk, namelijk de gedeelten uit de romaanse periode (metselwerk torenmuren tot onder de bovenste verdieping, torentje dat toegang verschaft tot de klokkentoren, zijmuren der zijbeuken tot onder het hoger opgetrokken gedeelte van deze muren, vierkante pilaren die de beuken van elkaar scheiden alsmede twee rondbogen van het gewelfdak tegen de toren, twee zijmuren van het schip met de thans voor het oog verborgen venster, de gezamenlijke muren van het koor in het aan noordoostelijke hoek palende bijgebouw) en de sacristie te Vossem, zijn beschermd als monument.Waarden

De Sint-Pauluskerk, namelijk de gedeelten uit de romaanse periode (metselwerk torenmuren tot onder de bovenste verdieping, torentje dat toegang verschaft tot de klokkentoren, zijmuren der zijbeuken tot onder het hoger opgetrokken gedeelte van deze muren, vierkante pilaren die de beuken van elkaar scheiden alsmede twee rondbogen van het gewelfdak tegen de toren, twee zijmuren van het schip met de thans voor het oog verborgen venster, de gezamenlijke muren van het koor in het aan noordoostelijke hoek palende bijgebouw) en de sacristie, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Pauluskerk

Dorpsplein zonder nummer (Tervuren)
Muurschilderingen in koor en apsis, tweede kwart 13de eeuw en circa 1300, fragmentair bewaard.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Paulus

Dorpsplein zonder nummer (Tervuren)
Georiƫnteerde driebeukige kerk op een lichte verhevenheid, uitgevoerd in Maasromaanse stijl en opklimmend tot eind 12de en begin 13de eeuw, grondige aanpassingen eind 17de en in begin 18de eeuw, ommuurd voormalig kerkhof.